Introductie-Video

"Maandag 14 mei 2018 kwamen er acteurs hier op school. Ze gingen vertellen over pesten en veiligheid. Je moet respect hebben voor andere mensen en elkaar respecteren. Ze hebben verteld hoe je omgaat met pesten en wat je kunt doen in zo’n situatie. We leerden dat je de gepeste moet helpen en achter hem/haar moet staan. De meeloper moet de gepeste kinderen helpen in plaats van meedoen met de pester. De acteurs speelden de pestsituaties na. Wij waren de regisseurs en vertelden wat de acteurs moesten doen. We mochten onze eigen toneelstuk ook zelf naspelen. We vonden het magnifiek. Het was heel leerzaam, serieus en zielig maar hebben ook gelachen want we wisten dat het nagespeeld was (maar het is wel echt gebeurd)."

 Groeten van de kinderen van de Midden-/Bovenbouw van de Wijnberg

Recensies

Omgaan met lastig groepsgedrag

Wat: Een training over een veelvoorkomend probleem in het Voortgezet en het Middelbaar Onderwijs. Het primaire proces (het voor de klas staan) is tegenwoordig niet meer zo eenvoudig. Docenten hebben een complex aantal vaardigheden nodig om een groep aan te kunnen. Leerlingen zijn niet altijd gemotiveerd. Ze willen veel dingen wel, maar ook een hoop niet. Normen en waarden veranderen. Veranderen wij genoeg mee? Deze training geeft handvatten en inzicht hoe je met een lastige groep om kunt gaan.
Doel: Onderwijzend personeel trainen en steunen in de vele complexe handelingen die nodig zijn om het groepsproces goed en wenselijk te laten verlopen. Deze training richt zich voornamelijk op het groepsgedrag. Wat maakt een groep moeilijk? Hoe moet je daar mee omgaan? Wat is nodig om het grensoverschrijdende gedrag van een groep leerlingen aan te pakken? Welke factoren spelen een rol bij het ontwikkelen van moeilijke groepen?
Voor wie: Onderwijzend personeel van het Voortgezet en het Middelbaar onderwijs.

Beschrijving van de training

De school heeft voorafgaand aan deze training een gesprek met ons over welke bekende of unieke problemen spelen op school. Bureau Horizon maakt op grond van deze gegevens een training op maat.

De training start met een gesprek met de gehele groep over belangrijke aspecten die horen bij het omgaan met een groep. Wat is belangrijk te doen en wat niet te doen? Waar moet je op letten? Hoe moet je je voorbereiden? En wat kan je allemaal tegenkomen?

Na ongeveer dertig minuten gaan de acteurs met de docenten aan de slag. Veelvoorkomende problemen worden door de acteur uitgespeeld en de docenten zoeken samen met de acteurs in de vorm van een rollenspel naar oplossingen. De acteurs zijn trainingsspecialisten en zijn veelvuldig werkzaam in het onderwijs en het bedrijfsleven.

Groepsprocessen zijn complex. Praktische aanbevelingen en tips maken dat veel scholen ons regelmatig uitnodigen om docenten te helpen en te trainen om te gaan met lastig groepsgedrag.


Interesse of vragen?

Heeft u interesse of vragen? Via het onderstaande formulier kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Uw naam *
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres *
Uw vraag of opmerking: *