Introductie-Video

"Maandag 14 mei 2018 kwamen er acteurs hier op school. Ze gingen vertellen over pesten en veiligheid. Je moet respect hebben voor andere mensen en elkaar respecteren. Ze hebben verteld hoe je omgaat met pesten en wat je kunt doen in zo’n situatie. We leerden dat je de gepeste moet helpen en achter hem/haar moet staan. De meeloper moet de gepeste kinderen helpen in plaats van meedoen met de pester. De acteurs speelden de pestsituaties na. Wij waren de regisseurs en vertelden wat de acteurs moesten doen. We mochten onze eigen toneelstuk ook zelf naspelen. We vonden het magnifiek. Het was heel leerzaam, serieus en zielig maar hebben ook gelachen want we wisten dat het nagespeeld was (maar het is wel echt gebeurd)."

 Groeten van de kinderen van de Midden-/Bovenbouw van de Wijnberg

Recensies

Pesten op de basisschool

"Pesten doet pijn, een aangepaste versie voor de basisschool"

Wat: Interactieve theaterworkshop over pesten op de basisschool.
Doel: Het verminderen en het voorkomen van het pesten op de basisschool. Een workshop over respect, veiligheid en over het mogen zijn wie je bent.
Voor wie: De workshop is zeer geschikt voor leerlingen van de basisschool.

Beschrijving van de workshop

Merel was er ziek van. Ze is vijf weken weggeweest omdat ze gepest werd. Vandaag gaat ze voor het eerst weer naar school. Ze voelt zich goed. Maar als ze de schoolkantine binnenstapt, wordt ze weer bang… ze staat oog in oog met Robin die haar al die tijd gepest heeft. Zal het nu anders gaan? Is het voorbij? Het is niet over, het wordt juist erger.

Door het spelen van dit aangrijpende theaterstuk laat de workshopleider samen met drie acteurs zien hoe pesten fors uit de hand kan lopen. Het stuk wordt heel dicht op de kinderen gespeeld, waardoor ze direct worden meegenomen in het verhaal en de emoties van de personages. De rollen van pester, meeloper, docent en gepeste worden duidelijk neergezet. In tegenstelling tot wat vaak in de klas gebeurt, kunnen de leerlingen er niet van weglopen of na afloop zeggen dat ze het niet gezien hebben. We dagen de kinderen uit om er iets van te vinden en daar vervolgens iets positiefs mee te doen. De leerlingen krijgen de regie over het toneelstuk, wat hadden de verschillende personages anders kunnen doen? De acteurs spelen alle aangedragen oplossingen en alle bedachte teksten. Kinderen zien en ervaren zo of hun oplossingen de situaties verbeteren of juist verslechteren. Wat kan de gepeste, de meeloper of de docent anders doen? Waarom pest een pester eigenlijk? Hoe belangrijk is de rol van de meeloper? Na afloop hebben we het er met de klas over hoe de sfeer in de eigen klas eigenlijk is.

Deze actieve manier van leren blijkt in de praktijk zeer effectief. Leerlingen horen en zien direct het resultaat van hun eigen tips en oplossingen en ook die van hun klasgenoten. Dit maakt kinderen bewust van hun eigen bijdrage aan de sfeer in de klas en helpt ze verschillen in grenzen te herkennen en erkennen. De nadruk ligt in deze workshop op de rol van de meeloper en op de manier waarop leerlingen hun grens kunnen aangeven zonder agressie op te roepen bij de ander.

Ter afsluiting wordt er een videoclip vertoond over respect en krijgen de leerlingen een Respectcontract mee om samen met de mentor te bespreken en ondertekenen.


Interesse of vragen?

Heeft u interesse of vragen? Via het onderstaande formulier kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Uw naam *
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres *
Uw vraag of opmerking: *