Introductie-Video

"Maandag 14 mei 2018 kwamen er acteurs hier op school. Ze gingen vertellen over pesten en veiligheid. Je moet respect hebben voor andere mensen en elkaar respecteren. Ze hebben verteld hoe je omgaat met pesten en wat je kunt doen in zo’n situatie. We leerden dat je de gepeste moet helpen en achter hem/haar moet staan. De meeloper moet de gepeste kinderen helpen in plaats van meedoen met de pester. De acteurs speelden de pestsituaties na. Wij waren de regisseurs en vertelden wat de acteurs moesten doen. We mochten onze eigen toneelstuk ook zelf naspelen. We vonden het magnifiek. Het was heel leerzaam, serieus en zielig maar hebben ook gelachen want we wisten dat het nagespeeld was (maar het is wel echt gebeurd)."

 Groeten van de kinderen van de Midden-/Bovenbouw van de Wijnberg

Recensies

Ouderavonden

In het onderwijs is het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de ontwikkelingen op school, ook ten aanzien van de sociale veiligheid. De school heeft ook de ondersteuning van de ouders nodig in het onderwijzen van kinderen. Vaak zit onderwijzen dicht aan tegen opvoeden. Ouderavonden kunnen helpen ouders bij de school te betrekken. Waar loopt een school tegenaan en hoe kunnen ouders daarbij ondersteunen?

Bureau Horizon organiseert geheel verzorgde ouderavonden over Pesten, cyberpesten, het omgaan met drank- en drugsgebruik en homoseksualiteit & tolerantie. Dit zijn onderwerpen waar ouders geïnteresseerd in zijn.

Beschrijving van de ouderavond

Op de ouderavond krijgen de ouders na een korte introductie aangrijpend theater te zien over een van bovenstaande thema’s. Met de ouders wordt geïnventariseerd wat in het theaterstuk 'ernstig fout' ging. Er wordt met elkaar gekeken naar wat de rollen en verantwoordelijkheden van docenten, ouders en kinderen zijn. De ouders bedenken vervolgens scènes en teksten die de problemen kunnen oplossen. Onze acteurs spelen deze oplossingen. Wat werkt wel en wat niet? Deze interactieve ouderavonden spreken ouders geweldig aan. Ze worden zo op indrukwekkende wijze betrokken bij lastige thema’s die spelen op school.

Wij adviseren scholen een ouderavond te combineren met een kennismakingsavond of algemene ouderavond. Dit geeft de avond een interactief karakter. Onze ervaring is dat ouders dat op prijs stellen.

De combinatie van een ouderavond over bijvoorbeeld pesten, gevolgd door interactieve workshops over pesten in de klas aan kinderen is een combinatie die veel scholen hanteren. Het geeft ouders een handreiking om met hun zoon of dochter te praten over dit onderwerp.


Interesse of vragen?

Heeft u interesse of vragen? Via het onderstaande formulier kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Uw naam *
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres *
Uw vraag of opmerking: *