Introductie-Video

"Maandag 14 mei 2018 kwamen er acteurs hier op school. Ze gingen vertellen over pesten en veiligheid. Je moet respect hebben voor andere mensen en elkaar respecteren. Ze hebben verteld hoe je omgaat met pesten en wat je kunt doen in zo’n situatie. We leerden dat je de gepeste moet helpen en achter hem/haar moet staan. De meeloper moet de gepeste kinderen helpen in plaats van meedoen met de pester. De acteurs speelden de pestsituaties na. Wij waren de regisseurs en vertelden wat de acteurs moesten doen. We mochten onze eigen toneelstuk ook zelf naspelen. We vonden het magnifiek. Het was heel leerzaam, serieus en zielig maar hebben ook gelachen want we wisten dat het nagespeeld was (maar het is wel echt gebeurd)."

 Groeten van de kinderen van de Midden-/Bovenbouw van de Wijnberg

Recensies

Over ons

Wat we doen bij Bureau Horizon

Bureau Horizon ontwikkelt interactieve theaterworkshops voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. We behandelen onderwerpen die jongeren bezighouden, of waarvan wij denken dat we het met jongeren moeten bespreken. De workshops zijn erop gericht leerlingen bewust te maken van de gevolgen en effecten van hun gedrag bij pesten, cyberpesten, overmatig alcoholgebruik, homohaat en seksuele intimidatie. We vragen hoe ze over dergelijke problematiek denken, hoe ze daarmee omgaan en wat ze zelf kunnen doen om de school voor iedereen veilig te maken.

Doormiddel van interactief theater willen we de leerlingen bewust maken van hun mening, ze prikkelen deze te delen met anderen en na te denken over hun eigen gedrag en de consequenties daarvan.

Over de interactieve theaterworkshops

De workshops zijn sterk interactief van opzet. Er wordt voornamelijk veel ervaren. Voelt iemand boosheid of verdriet door het zien van een heftige scène, dan praten we daarover. De workshopleider en de acteurs zullen ideeën, gevoelens en gedachten in hun toneelspel improviseren en inzichtelijk maken. Zo worden ook oplossingen zichtbaar. De workshops worden verzorgd door professionele acteurs die uitstekende acteerkwaliteiten combineren met liefde voor de doelgroep.

Hoe gaan we te werk?

De interactieve workshops vinden plaats in een groot klaslokaal waarbij de leerlingen in een halve cirkel om het speelvlak zitten. De workshop begint met een inleiding van de workshopleider. Hij introduceert het thema (pesten, cyberpesten, alcohol en drugs, seksuele intimidatie of homohaat). Vervolgens krijgen de leerlingen een zeer indrukwekkend theaterstuk te zien, waarin de rol en het gedrag van de verschillende personages duidelijk naar voren komen. Vervolgens gaan de leerlingen nadenken over hoe het in het toneelstuk zo verkeerd heeft kunnen lopen. Samen gaan we het gedrag van de verschillende personages en daarmee de rollen van de acteurs veranderen. De acteurs, die expert zijn in improviseren, spelen hun rol anders met de aanwijzingen en teksten van de leerlingen, net zolang totdat iedereen tevreden is over de getoonde oplossing. De workshopleider en de acteurs geven tot slot feedback aan de klas en er is ruimte voor het stellen van vragen. Leerlingen leren op een veilige en leuke manier enorm veel door deze manier van werken.

Doelgroep

Bureau Horizon heeft zich, naast de workshops voor leerlingen, ook gespecialiseerd in het geven van ouderavonden en trainingen voor leerkrachten. 'Hoe ga je als leerkracht of ouder om met pesten of cyberpesten? Hoe ga je om met seksuele intimidatie en homohaat? Hoe ga je om met lastige leerlingen of een lastige klas?' Onze acteurs spelen deze situaties zeer realistisch na en de workshopleider kijkt samen met de docent of ouders welke aanpak en oplossingen wel werken en welke niet. Als docent krijgt u tal van handvatten en feedback over uw eigen capaciteiten.

Doel van de theaterworkshops en trainingen

Doel van workshops en trainingen is om samen met de groep te kijken naar maatschappelijk belangrijke thema’s of problemen op het gebied van sociale veiligheid, om er van te leren en een ieder te prikkelen hun verantwoordelijkheid te zien en te nemen.


Wie we zijn

Bureau Horizon is in 2002 opgericht door Lia Weerman (†) en Bram Burger.

Lia heeft 23 jaar als docent lichamelijke opvoeding gewerkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Ze heeft gewerkt als coach en individueel begeleidster. Naast de trainingen en workshops die zij verzorgde in het onderwijs, gaf Lia in haar eigen praktijk individuele en relatiebegeleiding. Zij heeft studies gevolgd in Neuro Linguïstisch Programmeren, familie-opstellingen (systeemwerk) en Transactionele Analyse.

"Elke keer is het weer bijzonder om met groepen kinderen en volwassenen aan de slag te mogen gaan. Samen werken aan een veilige en prettige leeromgeving, waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en waar ze daadwerkelijk zichzelf mogen zijn."

Bram werkte 42 jaar in het onderwijs als docent lichamelijke opvoeding in het Voortgezet onderwijs en hij is nu nog drie dagen per week werkzaam als adjunct-directeur van een middelbare school. Hij volgde een opleiding tot zorg-coördinator en rondde een NLP-training af.

Hieronder stellen wij ons team aan u voor.

Bram Burger
Medeoprichter en directeur van Bureau Horizon

"Het aanleren van normen en waarden blijft bij een flink aantal pubers een lastige klus. Met indrukwekkend interactief theater lukt dat op een heel speelse en indringende manier. Het spreekt kinderen aan en is een bijzondere manier van leren."

   

Gertjan Pasveer
Workshopleider en acteur

"We maken thema's beeldend, door kinderen mee te nemen in een verhaal waar ze zich aan kunnen spiegelen en dat raakt aan hun belevingswereld. Het geeft ze inzicht in elkaars 'rollen'. Het is mooi om te zien dat het bijna altijd bij ze 'binnen komt' Het is dan ook bijzonder werk om te mogen doen."

Jeroen Wijnhorst
Workshopleider en acteur

"Het werk voor Bureau Horizon is beeldend en interactief. We bieden onze doelgroepen met onze toneelstukken een platform om veilig over moeilijke thema’s genuanceerd te kunnen nadenken en praten. Waardevol en leuk werk waar ik iedere keer weer trots op ben!"

Jasper vd Heijden
Workshopleider en acteur

"Elke klas is weer anders en heeft zijn eigen behoeften. Het is dan ook elke keer weer een uitdaging om goed in-te-tunen op de leerlingen zodat we ze kunnen geven wat zij specifiek nodig hebben. Met de mensen van Horizon lukt dat altijd erg goed en dat geeft veel voldoening."

Marieke van de Laar
Actrice

"Er zijn nog veel te veel kinderen die dagelijks gepest worden, dat is hartverscheurend. Daarom werk ik heel graag voor bureau Horizon. Door middel van interactief theater leren kinderen wat hun eigen gedrag voor invloed kan hebben. Als ik zie dat kinderen zich bloot durven te geven en een klas samen op zoek gaat naar een oplossing, weet ik waarom ik zo hou van dit vak!"

 

Levien Reedijk
Acteur

"Het werken bij bureau Horizon doet me elke keer weer beseffen dat pesten een blijvend iets is.Het voelt net als een overwinning dat je tijdens een workshop openheid weet te creëren, niet door een beschuldigende vinger op te steken, maar door naar oplossingen te zoeken samen met de leerlingen. En dat door middel van acteren! Heerlijk!"

 

Merril Abrahams
Actrice

"Pesten gaat steeds makkelijker. Even snel een opmerking plaatsen op Facebook, Twitter of in een groepsapp zonder na te denken over de gevolgen. Wat mij het meest raakt tijdens de workshops is de oprechtheid van de kinderen. We lachen wat af maar de sfeer is zo veilig dat er ook gehuild mag worden. Dat maakt het werk van Bureau Horizon zo uniek. "

 
Ben Blom

Acteur

"Theater is een fantastisch middel om lastige problemen op een leuke manier bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Elke leerling geniet van theater en het is altijd weer mooi om te zien hoe zelfs de meest dwarse leerling ontdooit als ze merken dat er naar ze geluisterd wordt en zij de regie krijgen."

Malick Dia
Acteur

"Theater is een speelse, duidelijke manier om kinderen een goed inzicht te geven in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld pesten. Door Bureau Horizon kan ik er aan meewerken dit soort probleemsituaties een positieve kant op te sturen."

Manon Lauxterman
Actrice

"Het werk van Bureau Horizon vind ik zeer waardevol. Doormiddel van theater slaan we een brug naar de belevingswereld van de leerlingen.! Door op een speelse maar toch zeer indringende manier met ze te werken zie je ze erover nadenken en direct de verbinding maken naar hun eigen leefomgeving. Ik ben blij om al veel jaren hiervan deel te mogen uitmaken."

Mirjam Angenent
Actrice

"Pesten blijft een thema waarover gesproken moet worden en iedere workshop komt aan bij de leerlingen. Verdriet, schaamte, verbazing en opstand zie ik vaak terug. Daarnaast vind ik het tijdens de workshop het sterkst naar voren komen dat iedere betrokkene bij een pestsituatie verantwoordelijk is voor verandering."

Nadia-Jane Bristol
Actrice

"Uit eigen ervaring weet ik hoe ingrijpend pesten kan zijn en hoe groot de invloed is op de ontwikkeling van een kind. Door het zien van onze theatervoorstellingen worden leerlingen zich hier op speelse wijze van bewust. Het is mooi om te zien hoe ze echt geraakt worden, zich realiseren dat ze er niet alleen voor staan en zelf de situatie kunnen verbeteren. Op mijn beurt word ik elke keer weer geraakt door moedige leerlingen die tijdens het nagesprek hun persoonlijke ervaringen delen met de hele klas. Iets wezenlijks te weeg brengen met mijn vak, dat is waar ik het voor doe."

 

Maaike Wijngaarden
Actrice

"De workshops van Bureau Horizon geven de leerlingen een kijkje in hun eigen wereld en laten ze herkenbare situaties zien. Ze worden bewust van hun omgeving, hun gedrag en de consquenties hiervan. Dat gebeurt allemaal zonder belerend of beoordelend te zijn. Ik ben trots dat ik hier een steentje aan mag bijdragen!  "

Bennie Wout
Acteur

"Ik werk graag voor Horizon, omdat het een prachtige manier is om een zwaar thema als 'pesten' bespreekbaar te maken aan de hand van theater. Het is zo'n belangrijk onderwerp, omdat het zoveel gebeurt op de scholen. Tijdens het spelen zie je dat er van alles gebeurt in de koppies van de kinderen. Dat het echt aankomt!"

Maartje van der Heyden
Actrice

"Bij toneel doen we een beroep op luisteren en zien. Dat spreekt leerlingen enorm aan. Vervolgens kunnen we met toneel deelnemers emotioneel raken. Daarmee kunnen we maatschappelijke thema's als pesten en cyberpesten op een bijzondere manier bespreekbaar maken. Als acteur van bureau Horizon ben ik er trots op om daar aan deel te mogen nemen."

Margriet Dantuma
Actrice

"Al sinds het oprichtingsjaar ben ik verbonden met Bureau Horizon, eerst als actrice, later ook als schrijfster en regisseur. Mijn eigen nare ervaringen met pesten heb ik hierdoor kunnen omzetten in theater dat kinderen helpt op het moment dat het nodig is. De ellende van pesten kun je een levenlang met je meedragen als het nooit zichtbaar wordt gemaakt hoe de mechanismen werken. Ik kan helpen om te laten ervaren dat je er iets aan kunt doen, in welke rol je ook zit.  "

Vincent de Lucenet
Acteur

"Jonge mensen zijn altijd oprecht en nemen over het algemeen geen blad voor de mond. Soms genuanceerd en soms zeer uitgesproken. Bij Bureau Horizon stimuleren we ze en gaan we graag het gesprek met ze aan. Daarom werk ik graag met ze. Ze inspireren me en houden mij als volwassene scherp en open voor alles."

Tina burger
Actrice

"Ik had zelf vroeger héél graag een workshop van Bureau Horizon op school willen hebben.Hoe leuk is het als je een oplossing tegen pesten bedenkt en dat deze daadwerkelijk voor je neus uitgeprobeerd wordt. Leerlingen zien direct wat werkt en worden zo bewuster van hun gedrag."

 

 


Interesse of vragen?

Heeft u interesse of vragen? Via het onderstaande formulier kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Uw naam *
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres *
Uw vraag of opmerking: *